RODO

Szanowni Państwo, dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORDO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z powyższym, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, oraz o zasadach, na jakich to się odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bryła Plus Sp. z o.o. Rejestr Przedsiębiorstw Sądu Rejonowego w Poznaniu KRS: 0000777697  ul. Głogowska 87/3 60-264 Poznań, nr NIP: 7792504279, nr REGON: 382867792
 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane
  w następujących celach:
 • wykonania umowy sprzedaży oraz zamówień produktów oferowanych przez firmę Bryła Plus Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
 • finansowo–księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów
  prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu
  wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
  f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora, do czasu zakończenia
  umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 1. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy usług doradczych, księgowych, kancelarii prawnych.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W powyższej sprawie proszę o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@brylaplus.pl
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.